We Keep Ejendomsadministration

Professionel og effektiv ejendomsadministration i midt- og vestjylland

1
Lejemål
1
Boligareal – m²
1
Ejendomme

Administration af bolig- og erhvervsejendomme

We Keep tilbyder professionel håndtering af alle administrative og regnskabsmæssige opgaver i forbindelse med din ejendom.

Med vores erfaring og ekspertise indenfor ejendomsadministration sikrer vi dig effektiv håndtering af din ejendom, hvor al gældende lovgivning i forhold til lejer, udlejer og offentlige myndigheder bliver overholdt.

Nørreparken Herning - Udsigt fra altan

Daglig administration

 • Håndtering af henvendelser fra lejer
 • Døgnbemandet vagttelefon til brug ved rørbrud eller brand
 • Husleje og aconto opkrævning, samt restanceoverblik
 • Håndtering af rykker, påkrav og inkasso
 • Beregning og opkrævning af lejestigninger
 • Håndtering af forbrugsregnskab
 • Håndtering af underleverandører og øvrige samarbejdspartnere

Flytninger

 • Ind- og fraflytning af lejer – inkl. alle flytningsdokumenter
 • Aflæsning af forbrug, samt indberetning ved ind- og fraflytning
 • Annoncering og fremvisning af lejemål
 • Rekvirering af håndværkere i forbindelse med fraflytninger

Økonomi

 • Bogføring af debet/kredit poster
 • Betaling af fakturaer og øvrige udgifter
 • Sortering af bilag
 • Udarbejdelse af budget
 • Afstemning af regnskab samt klargøring af bilag til revision
 • Momsangivelse

Daglig administration af ejendom

Den løbende kontakt med lejerne

Hos We Keep håndterer vi alt kontakt med beboerne på ejendommen. Dette kan være alt fra henvendelser omkring en stoppet køkkenvask til at strømme er gået til spørgsmål omkring forbrugsregnskabet. We Keep sørger vi for at få løst evt. problemer hurtigst muligt og vi har en bred række af kompetencer til dette in house.

We Keep tilbyder døgnvagt-service, hvor beboer døgnet rundt kan ringe til vores vagttelefon. Vagttelefonen skal benyttes ved f.eks. rørbrug eller brand i ejendommen. Ved akutte tilfælde rykker vi enten selv ud eller sørge for at få kontaktet ejendommens vicevært eller en håndværker, der kan komme og afløse problemet.

Husleje, lejestigninger, kontrol med betalinger og forbrugsregnskab

Med We Keep som din ejendommes administrator er du sikret, at huslejen bliver indbetalt og lejestigningerne bliver varslet og effektueret. Har du specielle krav til varslinger? Så er vi hos We Keep yderst fleksible til at finde en løsning der passer til netop din ejendom.

We Keep sørger for at afstemme og udsende det årlige forbrugsregnskab til lejerne i din ejendom. Dette indebær alt fra fremsendelse af den enkelte lejers forbrugsregnskab til afstemningen/opkrævelsen af dette i forbindelse med f.eks. huslejen.

Håndtering af viceværten og andre håndværkere

Når uheldet er uden og din ejendom kræver besøg af en håndværker, så tilbyder We Keep at stå for hele processen – Indhente tilbud fra en eller flere håndværkere, videreformidling af dette til dig og tilbagemelding til håndværkerne samt efterfølgende koordinering mht. udførsel og opfølgning på løsningen af problemet.

Thrigesvej Herning - Gang foran lejlighederne
Sabroesvej i Herning - Overblik og grønt område

Alt ved ind- og fraflytninger

Ind- og fraflytningssyn samt flytteopgørelse

Når en lejer fraflytter en lejlighed, kan We Keep stå for alt det arbejdet dette medføre. We Keep klare alt fra ind- og fraflytningssyn samt de tilhørende rapporter og flytteopgørelser. Herudover tager We Keep hånd om aflæsning af målere og indsendelse af disse til de pågældende leverandører.

Annoncering, fremvisning og udarbejdelse af kontrakt

Når en lejer fraflytter en lejlighed, kan du trygt lade We Keep finde en ny beboer. Hos We Keep kan du få hjælp med alt fra annoncering på bl.a. Boligportalen til fremvisning af lejemålet samt udarbejdelse af kontrakten med den nye lejer.

Klargøring af lejlighed

Hos We Keep har vi en række faste samarbejdspartnere, som vi trækker på når en lejlighed skal klargøres til en ny lejer. Der er faste med alt fra rengøring til malere til viceværter, som kan klare alle mindre små reparationer. Herudover kan der efter behov trækkes på samarbejdspartnere indenfor mere eller mindre alle håndværkerfagene. Fælles for alle vores faste samarbejdspartnere er, at de lever op til vores høje standarter og leveret et stykke kvalitets arbejde.

Økonomien for hele ejendommen

Den daglig drift

We Keep klare snildt hele den økonomiske del af daglige drift af ejendommen. Dette indebære alt fra løbende bogføring af debet og kredit poster, betaling af faktura og øvrige udgifter samt sortering af bilag. Alt sammen varetages af vores dygtige in-house regnskabsmedarbejdere.

Budget og regnskabsafslutning

Hos We Keep giver vi også gerne en hånd med når de kommende års budgettet skal udarbejdes. Dette lige fra ved enkelte ejendommen til budgetter der dækker over flere ejendomme, hvor der f.eks. skal gang i større renoverings opgaver.

Herudover hjælper vi dig gerne i mål med årsregnskabet, hvor vi i samarbejde med din revisor for fundet evt. løse ender i dit regnskab, fulgt op på disse samt afsluttet regnskabet korrekt. Dette selvfølgelig efterfølgende rapportering til dig, hvis dette ønskes.

Styr på momsen

Med We Keep som din ejendomsadministrator holder vi styr på momsen for dig. We Keep kan står for alt vedrørende momsen – alt fra momsindberetning til SKAT til opfølgning på, at du har fået tilbagebetalt alt den moms du er berettiget til.

Økonomi ved ejendomsadministration

Kontakt os

Har du brug for assistance til administration af din investering, står vi klar til at hjælpe. Kontakt os gerne til en uforpligtende snak.

Navn *
Fill out this field
Email *
Please enter a valid email address.
Telefon
Fill out this field
Din besked *
Fill out this field