Ofte stillede spørgsmål

Herunder finder du en liste over ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål – Lejer

Er du allerede lejer eller overvejer du om du skal leje din kommende bolig hos We Keep?

Så har du sikkert en masse spørgsmål, du gerne vil have svar på.

Nedenfor har vi samlet en lang række af de ofte stillede spørgsmål, som vores nuværende eller kommende lejer typisk stiller. Hvis det skulle ske, at du ikke kan finde svar på netop dit spørgsmål er du altid velkommen til at skrive en besked til os – Så vender vi hurtigst muligt tilbage med et svar til dig.

Boligen og boligoplysninger

Dette besluttes i de fleste tilfælde af udlejer, og lejemålet vil ofte overtages som ‘nyistandsat’ eller ‘som beset’.

‘Nyistandsat’ vil typisk være fuldt rengjort med nymalede vægge og lofter samt afslebet gulve. Mens ‘som beset’ dækker over en række muligheder, hvor lejemålet ikke er fuldt istandsat – det kan f.eks. være, at der ikke er malet lofter eller der er diverse fejl og mangler i lejemålet.

Vigtig er det dog, at uanset hvilken stand du overtager lejemålet i, at det fremgår tydelige i lejekontrakten og/eller indflytningsrapporten. Du skal også notere dig, at du er forpligtet til at lejemålet fremstår i sammen stand som modtaget, når du fraflytter dette. Så hvis lejemålet overtages med en række fejl og/eller mangler hæfter du ikke for, at disse blive udbedret den dag du fraflytter lejemålet.

Det er forskelligt fra lejemål til lejemål, hvilke hårde hvidevarer der medfølger.

Alle hårde hvidevarer, der allerede er indsat i lejemålet, følger som udgangspunkt med, medmindre andet er oplyst i lejekontrakten – dette vil typisk være ovn, kogeplader, emhætte, køleskab/fryser og opvaskemaskine.

I lejemål hvor der er mulighed for tilkobling af vaskemaskine og tørretumbler er det ofte lejeren, som selv anskaffer sig dette. Være opmærksom, at det det skal være en autoriseret håndværker som skal tilslutte disse.

Det afhænger af det enkelte lejemål.

Der er tre ‘typer’ af lejemål mht. vaskemaskine og tørretumbler.

 • Lejemål med egen vaskemaskine/tørretumbler, som allerede er installeret ved indflytning
 • Lejemål med mulighed for at installere egen vaskemaskine/tørretumbler
 • Lejemål hvor det ikke er mulighed for egen vaskemaskine/tørretumbler. Her er der adgang til fælles vaskeri.

Som lejer kan man i de fleste tilfælde frit vælge udbyder af internet og Tv. Det er lejerens eget ansvar at bestille det hos den pågældende udbyder. En udgift hertil skal lejeren selv stå for.

I ejendomme med fællesantenne er det ikke muligt selv at vælge sin udbyder. Dette vil fremgå specifikt i din lejekontrakt.

Ændring og renoveringen af lejemålet skal altid godkendes af udlejer inden dette påbegyndes.

Som udgangspunkt skal du som lejer sørge for, at lejemålet beholder sin oprindelse ‘identitet’. Større ændring og/eller renoveringer af lejemålet skal derfor altid fortages med en forhåndsgodkendelse a udlejeren. Udover godkendelse fra udlejeren, skal du sørge for at læse lejekontrakten, ordensreglementet og andre dokumenter du har modtaget ved indflytningen igennem – heri står der ofte beskrevet, hvad der må laves af ændringer og/eller renoveringer af lejemålet.

Vælger du at foretage ændring og/eller renovering af lejemålet uden godkendelse fra udlejer skal du som udgangspunkt reetablere lejemålet oprindelige identitet ved fraflytning. Dette for egen regning, da du har pligt til at aflevere lejemålet i sammen stand som det blev overtaget ved indflytning. Dette gør sig også gældende selvom de ændringer/renovationer du har foretaget, har forøget lejemålets værdi.

Derfor er det også vigtigt, at du sørger for at få godkendelsen fra udlejer til eventuelle ændringer og/eller renovering på skrift, så der ikke opstår tvivlsspørgsmål når du fraflytter lejemålet.

Det afhænger af det enkelt lejemål om det er tilladt at have husdyr.

Det vil dog altid fremgå af din lejekontrakt om det er tilladt, og om der i givet fald vil være restriktioner på hvilke, og hvor mange husdyr du må holde.

Selvom det i første omgang fremgår, at det ikke er tilladt at have husdyr i et lejemål kan du altid søge dispensation hertil. Hvis du har spørgsmål til husdyr i et givent lejemål er du altid velkommen til, at kontakte os.

Selvom det ikke er tilladt at holde husdyr i et lejemål, er det ikke ensbetydende med at det gælder for alle dyr. Hvis det ikke nævnt i lejekontrakten, så er det som udgangspunkt altid tilladt at holde smådyr, hvis de ikke er til direkte gene for naboerne.

Smådyr er f.eks. fisk, hamstere og mindre fugle som undulater.

Selvom der er forbud mod at holde husdyr i dit lejemål er det med stor sandsynlighed helt fint at have besøg af eller passe et husdyr i en kortere periode. Du skal dog være opmærksom på, at hvis husdyret ofte er på besøg i lejemålet kan det vurderes, at du alligevel holder husdyr.

Hvis det også er forbud mod at have besøg af og/eller passe et husdyr i dit lejemål skal dette fremgå som et særligt vilkår i din lejekontrakt.

Ledige lejemål og fremvisninger

Det har vi helt sikkert. Du kan se alle vores ledige lejemål på Boligportalen.

denne siden kan du skrive dig op i forhold til, at blive kontaktet når vi har et ledig lejemål der opfylder dine krav.

Har du mere specifikke ønsker om, at blive skrevet op til et bestemt lejemål er du altid velkommen til at kontakte os her.

Du er altid velkommen til at få en fremvisning af en ledig lejlighed.

Hos We Keep har vi ingen faste fremvisningstidspunkter – dette koordineres efter hvornår du kan, samt hvornår en eventuelle nuværende lejer har mulighed for at være hjemme.

Du kan altid kontakte os og aftale nærmere om hvornår du kan få fremvist den ønskede lejlighed.

Hvis du har opsagt dit lejemål, vil vi gerne have mulighed for at fremvise det til potentiel kommende lejeren. Også inden du er fraflyttet, så vi kan få det udlejet igen hurtigst muligt.

Derfor vil der med stor sandsynligt blive arrangeret fremvisningerne af dit lejemål mens du stadig bor der. Hos We Keep vil vi altid koordinere eventuelle fremvisninger med dig, og vi vil aldrig gå ind i din lejlighed uden du selv er til stede og/eller har givet en forhåndstilladelse til dette.

En fremvisning tager typiske 15 minutter, og hvis du stadig bor i lejemålet vil dette selvfølgelig blive respekteret under fremvisningen.

Ind – og fraflytning

Hos We Keep ved vi, at lejekontrakten er et vigtigt dokument, som er med til at sikrer din rettigheder. I lejekontrakten beskrives lejer og udlejers forpligtelser overfor hinanden. En standart lejekontrakt indehold:

 • Navn, adresse og kontakt oplysninger på lejer og udlejer
 • Information om lejemålet såsom størrelse, inventar og stand
 • Diverse oplysninger om lejeforholdet såsom husleje, depositum, overtagelsesdato, evt. fraflytningsdato, betalingsforhold og forbrugsudgifter
 • Specifikke regler for lejemålet mht. vedligehold, husdyr og selve eller en henvisning til husordenen

Når du flytter ind i et We Keep lejemål går vi meget op i, at vi har en fællesforståelse for lejekontrakten og indholdet heri. Derfor er det kutyme at vi inviterer dig, som lejer, forbi vores kontor til en gennemgang af lejekontrakten før du sætter den endelig underskrift.

Når du flytter ind eller fraflyttet en lejemål hos We Keep vil der blive udarbejdet en ind- eller fraflytningsrapport.

Indflytningsrapporten

Vil blive udarbejdet under et indflytningssyn, hvor We Keep samt den nye lejer vil være til stede. Under indflytningssynet vil vi sammen gennemgå lejemålets stand og notere denne samt eventuelle fejl og mangler ned. Derved får du, som lejer, dokumentation på hvilken stand du overtager lejemålet i. Dette sikrer at du ved fraflytning af lejemålet ikke kommer til, at hæftet for f.eks. en ødelagt bordplade, som var i stykker ved indflytningen.

Når du har modtaget nøglen til dit nye lejemål, har du 14 dage til skriftligt at sende flere fejl og mangler til We Keep.

Fraflytningsrapporten

Fraflytningsrapporten vil blive udarbejdet under et fraflytningssyn. Igen vil We Keep og lejer, som flytter fra lejemålet, være til stede. Fraflytningsrapporten vil belyse lejemålet stand ved fraflytning, hvilke ting der skal gøres i stand før en ny lejer flytter ind, samt om det er udlejer eller lejer der skal afholde udgiften hertil – dette vil blive gjort i henhold til indflytningsrapporten.

Når du har modtaget nøglen til dit nye lejemål, har du 14 dage til skriftligt at sende flere fejl og mangler til We Keep.

Fejl- og mangellisten er en listen, gerne med detaljer, over de eventuelle fejl og mangler, som der er i lejemålet. Det er kun fejl og mangler som allerede var til stede på indflytningstidspunktet – fejl eller mangler der er opstået mellem lejeren er flyttet ind og til fejl og mangellisten afleveres kan derfor ikke noteres på listen.

Vi anbefaler at lejeren sørge for en grund beskrivelse af de fejl og mangler, som lejeren har opdaget i lejemålet. Fejl og mangler kan f.eks. være:

 • Om lejemålet er malet før indflytning
 • Standen på vinduerne, herunder om de kan åbnes og lukkes ordentligt
 • Om der er ridser og hakker i diverse træværk – gulv, listen, karme m.fl.
 • Standen på evt. hårde hvidevare i lejemålet
 • Om lejemålet er gjort ordentligt rent

Alle fundne fejl og mangler kan med fordel dokumenteres med gode billeder.

En husorden ejendommens reglement og giver retningslinjer til dig og dine naboer, så man ikke er til gene for hinanden. Overtrædelse af husordenen kan i sidste ende medføre en opsigelse af lejekontrakten grundet misligholdelse – dette sker dog først efter gentagende overtrædelser og advarsler.

Hvis der ikke er en husorden for dit lejemål, gør lejelovens afsnit om husorden sig gældende. Disse beskriver almindelige ordensregler samt udlejers muligheder, hvis lejeren ikke overholder disse.

I husordenen vil følgende punkter typiske blive synliggjort:

 • Hvilket tidsrum støj er tilladt i. Støj betegnes som alt fra høj musik til boreværktøj til brug af vaskemaskine
 • Er rygning i lejemål tilladt, herunder alle ejendommes arealer
 • Hvordan affald skal håndteres og henstilles
 • Din pligt til at anmelde skadedyr og defekter i lejemålet

Taber du din nøgle og kan du ikke få adgang til dit lejemål skal du selv kontakte en låsesmed som kan lukke dig ind. Udgiften til en låsesmed afholdes af lejer.

Mister en nøgle til dit lejemål skal du efterfølgende kontakte We Keep og informere os om dette.

Hvis du mister en af dine nøgle til dit lejemål, skal du kontakte We Keep og informere os om dette.

I ejendomme uden systemlåse vil der blive fremstillet en ny nøgle til dig og i nogle tilfælde vil der være nødvendigt at udskifte cylindere og bestille nye nøgler.

I ejendomme med systemlåse skal alle låse, hvortil den forsvundne nøgle passer til, om kodes/udskiftes – dette både ind til dit lejemål samt i f.eks. hoveddøren til opgangen og eventuelle døre til kælder, vaskeri mf. Om kodning/udskiftningen af disse vil ske for lejers regning.

Økonomiske spørgsmål

Som udgangspunkt er forbrugsomkostningerne (vand, varme, el med flere) aldrig indregnet i den fastsatte husleje. Her vil der i de fleste tilfælde blive opkrævet et månedligt aconto beløb foruden huslejen samt en eventuel opkrævning direkte fra forbrugsselskabet.

I de fleste af vores lejemål betales vand og varme sammen med huslejen via et månedligt acontobeløb. Mens andre forbrugsomkostninger afregnes direkte mellem lejer og forsyningsselskaberne.

Den månedlige aconto beløbet bruges af udlejer til afregning med forsyningsselskaberne – typisk en gang årligt vil der komme en opgørelse herpå, hvor det reelle forbrug opgøres og en mer- eller tilbagebetaling foretages af/til lejeren.

En merbetaling opkræves via girokort mens en tilbagebetaling ofte sker gennem en regulering af huslejen i en given måned. Hvis et eventuelt tilbagebetalingen beløb overstiger en månedshusleje, vil den resterende del blive udbetalt til sammen konto, som huslejen bliver betalt fra.

Acontobeløbet fastsættes ud fra det forventede forbrug i det pågældende lejemål.

I langt hovedparten af de lejemål We Keep udlejer bruges følgende ‘formel’, som indflytningsprisen:

 • Forudbetalt leje, ofte svarende til 1 måneds husleje
 • Depositum, svarende til 3 måneders husleje
 • Første måneds husleje*

I alt svarende til 4 måneders husleje samt din husleje for første måned.

*Første måneds husleje afhænger af din indflytningsdato, og kan derfor være mindre end en hel måneds husleje ved f.eks. indflytning d. 15.

Hos We Keeps opkræves der 3 måneders depositum og i nogle ejendomme også forudbetalt leje.

Typisk skal depositummet betales senest 15 dage før indflytningen, og det kommer til at stå som udlejers sikkerhed for de eventuelle udgifter, der kan komme ved udbedring af skader, til istandsættelse ved flytning og hvis lejer ikke betaler sin husleje.

Hos We Keep bestræber vi os på at tilbagebetale dit depositum hurtigst muligt. Dette sker er normalt indenfor 4-6 uger efter endt hæftelse i lejemålet.

Det indbetalte depositum skal bruges til istandsættelsen af lejemålet efter du er fraflyttet. Derfor vil dit tilgodehavende først blive opgjort og tilbagebetalt, når istandsættelsen af lejemålet er færdig.

Hvor meget dit lejemål skal istandsættes efter du er fraflyttet afhænger af tilstanden af dette – både ved ind- og fraflytning. Og som udgangspunkt gøres dette ud fra ind- og fraflytningsrapporterne (lejer og We Keep gennemgår lejemålet sammen, og udarbejder en fejl- og mangle liste).

Som udgangspunkt skal opgørelsen over dit depositum afklares hurtigst muligt, da udlejer ikke må tilbageholde dit depositum i længere tid end højest nødvendigt.

Udover at dit depositum dækker over istandsættelse af lejemålet, kan udlejer vælge at tilbageholde dele af depositummet til at betale eventuelle forbrugsafregninger (de opgøres typisk en gang årlig af forbrugsselskaberne). Her er det vigtigt, for dig som lejer, at være opmærksom på at udlejer kun kan tilbageholde en rimelig andel af dit depositum.

Når du fraflytter et lejemål, skal det som udgangspunkt efterlades i sammenstand som du overtog det i. Ellers bruges dit depositum til at dække over eventuelle udgifter til, at få istandsat lejemålet ved fraflytning.

I din lejekontrakt kan du se, hvad du skal betale for af istandsættelse, når du flytter fra lejemålet. Dette er typisk en håndværkerrengøring, maling af væggene og træværk, slibe gulvene og lignende. Her er det vigtigt at bide mærke i, at dit depositum kun dækker over at bringe lejemålet tilbage til den stand du overtog det i og ikke en decideret renovering af det – denne del skal udlejer selv afholde udgiften til.

Når du fraflyttet et lejemål afholdes der typisk et fraflyttersyn, hvor en fraflytningsrapport udfyldes af udlejer eller dennes repræsentanter (We Keep). Denne sammen holdes med indflytningsrapporten, og herved kan der skabes et overblik over hvilke istandsættelser du skal betale for. Hvis omkostningerne, for den del af istandsættelsen du skal betale, overstiger dit depositum kan udlejer sende en efterregning på det resterende beløb.

Hvis dit lejemål har eget køkken og du bor der hele året, kan du muligvis få boligstøtte.

Du kan beregne om du kan få boligstøtte her – Beregn boligstøtte.

Hvor meget du kan få i boligstøtte, kommer an på:

 • Huslejen uden forbrugsudgifter
 • Størrelsen på lejemålet
 • Hvor mange børn og voksne, der bor i lejemålet
 • Den samlede indkomst og formue for alle beboerne
 • Om du er pensionist

Stil dit eget spørgsmål

Hvis du mangler svar på dit spørgsmål er du velkommen til at kontakte os i formularen herunder.

Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Fill out this field