Fraflytning – Skal du flytte?

Her finder du alt den information du har behov for i forbindelsen med fraflytning af lejemål

Fraflytning

Når vi har modtaget din opsigelse, vil du modtage en bekræftelse fra din administrator.

Ofte vil opsigelsesfristen være løbende måned + 3 måneder. Vær opmærksom på at lejemålet skal fraflyttes senest 14 dage før udløbet af opsigelsesperioden. Denne periode benyttes til at istandsætte lejemålet inden en ny lejer flytter ind.

Ønsker du at fraflytte hurtigere end den i lejekontrakten anførte frist, kan du meddele administratoren dette i din opsigelse, hvorefter vi vil gøre vores bedste for at genudleje dit lejemål hurtigst muligt.

Ved fraflytning skal der foretages et flyttesyn, hvor både lejer og udlejer/administrator er til stede for at gennemgå eventuelt istandsættelsesarbejde.

Vi kontakter dig i god tid inden fraflytningsdatoen med henblik på aftale om afholdelse af flyttesyn.

Strandkrogen 1A-C i Sunds